Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Medeniýet / 26.02.2024 /  54
Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi
banner
Foto habarlar
Syýasat / 12.10.2023 / 689
Saglygy goraýyş, bilim we sport pudaklarynyň sergisi geçirildi
Ylym we Bilim / 11.10.2023
Aşgabatda Robototehnika festiwaly geçirildi
Ylym we Bilim / 30.05.2023
Änew şäherinde «Gujurly Bilim Merkeziniň» täze şahamçasy açylar!
Jemgyýet / 27.05.2023
«Zemine ýaň salsyn çaga gülküsi» atly aýdym-sazly baýramçylyk konserti geçirildi
Jemgyýet / 26.05.2023
Şekilli görnüşler: Türkmenistanda «Soňky jaň» dabarasy
Wideo habarlar
banner
Afişa