Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Medeniýet / 07.12.2023 /  17
Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär
banner
Foto habarlar
Syýasat / 12.10.2023 / 524
Saglygy goraýyş, bilim we sport pudaklarynyň sergisi geçirildi
Ylym we Bilim / 11.10.2023
Aşgabatda Robototehnika festiwaly geçirildi
Ylym we Bilim / 30.05.2023
Änew şäherinde «Gujurly Bilim Merkeziniň» täze şahamçasy açylar!
Jemgyýet / 27.05.2023
«Zemine ýaň salsyn çaga gülküsi» atly aýdym-sazly baýramçylyk konserti geçirildi
Jemgyýet / 26.05.2023
Şekilli görnüşler: Türkmenistanda «Soňky jaň» dabarasy
Wideo habarlar
banner
Afişa