Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Ylym we Bilim / 13.06.2024 /  63
Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy
banner
Foto habarlar
Ylym we Bilim / 13.06.2024 / 63
Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy
Ylym we Bilim / 13.06.2024
“Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy
Medeniýet / 15.05.2024
“Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy
Medeniýet / 15.04.2024
Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat
Ylym we Bilim / 12.04.2024
Nanotehnologiýalar, himiki tehnologiýalar, täze materiallary öwrenmek we energetika boýunça ýaş alymlar bäsleşiginiň tapgyry geçirildi
Wideo habarlar
banner
Afişa