Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Gyzykly / 19.05.2024 /  7
Dubaýda baý adamlaryň sany artýar
banner
Foto habarlar
Medeniýet / 15.05.2024 / 64
“Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy
Medeniýet / 15.04.2024
Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat
Ylym we Bilim / 12.04.2024
Nanotehnologiýalar, himiki tehnologiýalar, täze materiallary öwrenmek we energetika boýunça ýaş alymlar bäsleşiginiň tapgyry geçirildi
Ylym we Bilim / 11.04.2024
Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri belli boldy
Medeniýet / 11.04.2024
Russiýanyň döwlet çagalar kitaphanasynda türkmen medeniýet çäresi geçirildi
Wideo habarlar
banner
Afişa