Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Ylym we Bilim / 04.10.2023 /  27
Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi
banner
Foto habarlar
Ylym we Bilim / 30.05.2023 / 777
Änew şäherinde «Gujurly Bilim Merkeziniň» täze şahamçasy açylar!
Jemgyýet / 27.05.2023
«Zemine ýaň salsyn çaga gülküsi» atly aýdym-sazly baýramçylyk konserti geçirildi
Jemgyýet / 26.05.2023
Şekilli görnüşler: Türkmenistanda «Soňky jaň» dabarasy
Dünýäde / 19.12.2022
Şekilli görnüşler: Madrid-de Aýazbabalaryň ylgawy!
Jemgyýet / 07.12.2022
Bildiriş!!!
Wideo habarlar
banner
Afişa