Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ «Türkmenistan» DTB - «Bagtyýar nesil» atly möhletli goýumyny hödürleýär ✦ ✦ Ýaponiýa 2024-nji ýylda kosmosa agaçdan ýasalan emeli hemrany uçurar! ✦ ✦ Awaza awtobus gatnawy ýola goýlar! ✦ ✦ Hytaýly alymlar Ýeriň çuňlugyna tarap 10 müň metrlik çukur gazmaga başladylar! ✦ ✦ Tehniki howpsuzlyk möhüm şertdir! ✦ ✦ Burunlak maýmyn ✦ ✦ Beýik döwre buýsanjym ✦ ✦ Döwlet eýeçiligine degişli 36 desga satuwa çykarylar! ✦ ✦ Milli ykdysadyýetiň möhüm ugruny ösdürmek ugrunda ✦ ✦ Tennis boýunça sebitleýin ýaryşyna badalga berildi ✦
Jemgyýet / 07.06.2023 /  25
«Türkmenistan» DTB - «Bagtyýar nesil» atly möhletli goýumyny hödürleýär
banner
Foto habarlar
Ylym we Bilim / 30.05.2023 / 355
Änew şäherinde «Gujurly Bilim Merkeziniň» täze şahamçasy açylar!
Jemgyýet / 27.05.2023
«Zemine ýaň salsyn çaga gülküsi» atly aýdym-sazly baýramçylyk konserti geçirildi
Jemgyýet / 26.05.2023
Şekilli görnüşler: Türkmenistanda «Soňky jaň» dabarasy
Dünýäde / 19.12.2022
Şekilli görnüşler: Madrid-de Aýazbabalaryň ylgawy!
Jemgyýet / 07.12.2022
Bildiriş!!!
Wideo habarlar
banner
Afişa