Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlar baradaky alada döwletimiziň ileri tutulýan wezipesidir ✦ ✦ Dalaşgärler üçin orta hünär okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgärler üçin ýokary okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy ✦ ✦ Suwuň taryhy-ýaşaýyş taryhy ✦ ✦ Daşky gurşawyň arassalygy-tebigatyň sagdynlygy ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy ✦ ✦ Arzuwlan zamanyň geldi, Pyragy! ✦
Jemgyýet / 19.07.2024 /  42
Ýaşlar baradaky alada döwletimiziň ileri tutulýan wezipesidir
banner
Foto habarlar
Ylym we Bilim / 18.07.2024 / 354
Dalaşgärler üçin ýokary okuw mekdepleriň sanawy - 2024
Ylym we Bilim / 13.06.2024
Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy
Ylym we Bilim / 13.06.2024
“Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy
Medeniýet / 15.05.2024
“Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy
Medeniýet / 15.04.2024
Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat
Wideo habarlar
banner
Afişa