Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Medeniýet / 17.04.2024 /  22
The calendar of international exibition in Turkive
banner
Foto habarlar
Medeniýet / 15.04.2024 / 47
Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat
Ylym we Bilim / 12.04.2024
Nanotehnologiýalar, himiki tehnologiýalar, täze materiallary öwrenmek we energetika boýunça ýaş alymlar bäsleşiginiň tapgyry geçirildi
Ylym we Bilim / 11.04.2024
Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri belli boldy
Medeniýet / 11.04.2024
Russiýanyň döwlet çagalar kitaphanasynda türkmen medeniýet çäresi geçirildi
Tebigat / 09.04.2024
Suw ýaşaýşyň gözbaşy
Wideo habarlar
banner
Afişa