Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Sport /Gurbanguly Berdimuhamedow täze gelip gowşan häzirkizaman sport ulaglary bilen tanyşdy
  06.03.2023
510
Gurbanguly Berdimuhamedow täze gelip gowşan häzirkizaman sport ulaglary bilen tanyşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň Sport-ulag merkezine gelip, bu ýere täze gelip gowşan häzirkizaman sport ulaglarynyň özboluşly aýratynlyklary olaryň sport ulaglaryna mahsus derejeli enjamlaşdyrylyşy bilen tanyşdy.

Gurbanguly Berdimuhamedow sport maksatly ýöriteleşdirilen bu ulaglaryň tehniki häsiýetlerinden, aýratyn-da, tizligi artdyrmagyň mümkinçiliklerinden we onda sürüji üçin döredilen şertlerden peýdalanyp, awtoulag sportuna ýöriteleşdirlen meýdançanda birnäçe aýlawlary ýerine ýetirdi.

Ýeri gelende belläp geçsek, 2023-nji ýylyň 6-13-nji iýuly aralygynda «Ýüpek ýoly-2023» atly Kazan-Moskwa ugry boýunça halkara awtorallisi geçiriler.