Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Dünýäde /Tolkundan energiýa öndürýän ulgam
  07.09.2022
414
Tolkundan energiýa öndürýän ulgam

Kiprde deňiz tolkunlarynyň güýjüni elektrik toguna öwrüp bilýän oňurga görnüşli «Sea Wave Energy Limited» (ýüzýän oňurga) atly platforma döredildi.

 

 

Bu ulgam oňurga görnüşli maýyşgak bolup deňizden gelýän tolkunlaryny elektrik toguna öwürýär.