Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan kitapsöýerler bäsleşigi geçirilýär
  12.11.2022
10300
Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan kitapsöýerler bäsleşigi geçirilýär

Aşgabat şäherinde ýaş höwesjeň raýatlaryň arasynda kitap okamak boýunça bäsleşik geçirilýär.

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly hem-de Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň XXVII ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäherinde höwesjeň ýaş raýatlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirilýär.

Bäsleşik Hormatly Arkadagymyzyň “Älem içre at gezer” romany esasynda test we gysga beýan görnüşde düzülen sowalnama esasynda geçirilýär;

• 04 dekabr 2022ý – Bäsleşik Iki çalşykda sagat 10:00 we sagat 16:00-da. Hersi I bölüm (test) we II bölüm (gysga beýan) bäsleşik;
• 11 dekabr 2022ý – Sylaglandyryş dabarasy;

Bäsleşige 35 ýaşa çenli islendik raýat gatnaşyp biler. 

Bäsleşige gatnaşmak üçin onlaýn ýazylmaly:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0pvMBPlSpTemiFMKLopimJWTYiidZA9h-Ch8sLfE7cT-b3g/viewform

"Älem içre at gezer" romanynyň elektron görnüşi:
https://drive.google.com/file/d/1fAyVrb66KwFqIk7bzUtzmQEkDPXAsisd/viewHabarlaşmak üçin:
+993 64 142114
tazealemlibrary@gmail.com
https://bb.com.tm/tazealem