Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan kitapsöýerler bäsleşigi geçirilýär
  12.11.2022
11985
Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan kitapsöýerler bäsleşigi geçirilýär

Aşgabat şäherinde ýaş höwesjeň raýatlaryň arasynda kitap okamak boýunça bäsleşik geçirilýär.

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly hem-de Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň XXVII ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäherinde höwesjeň ýaş raýatlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirilýär.

Bäsleşik Hormatly Arkadagymyzyň “Älem içre at gezer” romany esasynda test we gysga beýan görnüşde düzülen sowalnama esasynda geçirilýär;

• 04 dekabr 2022ý – Bäsleşik Iki çalşykda sagat 10:00 we sagat 16:00-da. Hersi I bölüm (test) we II bölüm (gysga beýan) bäsleşik;
• 11 dekabr 2022ý – Sylaglandyryş dabarasy;

Bäsleşige 35 ýaşa çenli islendik raýat gatnaşyp biler. 

Bäsleşige gatnaşmak üçin onlaýn ýazylmaly:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0pvMBPlSpTemiFMKLopimJWTYiidZA9h-Ch8sLfE7cT-b3g/viewform

"Älem içre at gezer" romanynyň elektron görnüşi:
https://drive.google.com/file/d/1fAyVrb66KwFqIk7bzUtzmQEkDPXAsisd/viewHabarlaşmak üçin:
+993 64 142114
tazealemlibrary@gmail.com
https://bb.com.tm/tazealem