Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Dünýäde /Şekilli görnüşler: Madrid-de Aýazbabalaryň ylgawy!
  19.12.2022
458
Şekilli görnüşler: Madrid-de Aýazbabalaryň ylgawy!

Ispaniýanyň paýtagty Madrid-de Aýazbabanyň eşiklerini geýen müňlerçe adam ylgawa gatnaşdy. Ylgaw «Plaza de Colón» meýdançasyndan başlandy we şäheriň içinden 4,5 kilometr uzaklyga çenli dowam etdi.