Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Bildiriş!!!
  07.12.2022
841
Bildiriş!!!

Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugy Hil we ekologiýa ulgamyny dolandyrmak bilen baglanyşykly TDS-ISO 9001 we TDS-ISO 14001 Halkara standartlarynyň talaplary boýunça sertifikatlaşdyrmak işlerini geçirmek mümkinçiliginiň bardygyny hem-de ýerine ýetirilýän önümçiliklere laýyklyk sertifikatynyň möhletleriniň 3 (üç) ýyla çenli resmileşdirilýändigini habar berýär.