Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Änew şäherinde «Gujurly Bilim Merkeziniň» täze şahamçasy açylar!
  30.05.2023
1214
Änew şäherinde «Gujurly Bilim Merkeziniň» täze şahamçasy açylar!

1-nji iýun, Halkara çagalary goramagyň güni mynasybetli açyljak bu okuw merkezi, öz diňleýjilerine: daşary ýurt dillerini, kompýuter sowatlylygyny we matematika hem-de fizika, biologiýa, himiýa derslerini öwretmek boýunça gysga möhletli okuw kurslaryny hödürleýär.

«Gujurly Bilim Merkeziniň» täze nokady – Änew şäherinde açylar. Açylyş dabarasy mynasybetli türkmen estrada ýyldyzlarynyň aýdymdyr-sazlary we sirk artistleriniň  çykyşlaryny öz içine alýan köp ugurly sergiler bilen baýramçylyk konserti geçiriler.

Körpeje çagajyklara we dabaranyň myhmanlaryna, dürli bäsleşikli oýunlar gurnalyp, olary begendirmek maksady bilen doňdurma sowgatlary garaşýar.

Dabara 1-nji iýunda agşam sagat 18:00-da Änew şäheriniň Azatlyk köçesiniň ugrunda ýerleşen dynç alyş seýilgähinde geçiriler.