Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Baş sahypa / Ykdysadyýet /Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi
  23.02.2024
118
Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi

Şu ýylyň ýanwar aýynda Baku-Tblisi-Jeýhun turbageçirijisi arkaly Türkmenistan bilen Gazagystanyň üsti arkaly daşalan ýüklerde nebitiň umumy mukdary 17,3 göterim artdy.

 

 

Azerbaýjanyň üsti bilen üstaşyr nebit turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi, onuň pul möçberi bolsa 2 milliard dollar töwerek boldy. Bu görkeziji 2023-nji  ýylda ýanwar aýyndan başlap dekabr aýyna çenli 1,9 göterim artandygyna şaýatlyk edýär. Bu bolsa nebit gaz pudagynda uly üstünlikleriň gazanylýandygynyň, bu ugrda alynyp barylýan işleriň, çekilýän zähmetiň ýerine düşýänligidir.

 

 

Türkmenistan bilen Gazagystan 2023-nji ýylyň dowamynda Baku-Tblisi-Jeýhun turbageçirijiler arkaly üstaşyr geçirilen nebitiň umumy mukdary 5 million 240,7 müň tonna barabar boldy.

   

Adylbek Umarow,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
2-nji ýyl talyby.