Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /"Türkmenaragatnaşyk" agentligi marka bäsleşigini yglan edýär!
  09.01.2024
154
"Türkmenaragatnaşyk" agentligi marka bäsleşigini yglan edýär!

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli sowgatlyk we ýubileý poçta markalarynyň şekil taslamalaryny taýýarlamak üçin döredijilik bäsleşigini yglan edýär.

 

 

Bäsleşige gatnaşýanlar hödürleýän markalarynyň asyl nusgalaryny Aşgabat şäheriniň Mäti Kösäýew köçesiniň 16-njy jaý salgysyna şeýle-de  turkmenpost@sanly.tm elektron poçtasyna iberip bilerler. Goşmaça maglumatlar üçin aşakdaky telefon belgilere jaň edip bilersiňiz!

 

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 93-00-13 we 075 gysga belgisi.