Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Syýasat /Türkmen we Gazak Garabogaz serhedinde ýerleşyan gümrük nokadyň durky täzelener
  06.01.2024
260
Türkmen we Gazak Garabogaz serhedinde ýerleşyan gümrük nokadyň durky täzelener

Hormatly Prezidentimiziň karary esasynda, 2024-nji  ýanwarynda Garabogaz gümrük nokadynyň durky täzelemek işi başlanýar. Garabogaz gümrük nokady Türkmenistan Gazagystan Respublikasy bilen araçäk serhedinde ýerleşýär. Garabogaz gümrük nokadynyň statistikasyna laýyklykda soňky döwürlerde gümrük nokadynyň üsti bilen geçýän şol sanda awtoulag üstaşyr geçirilýän ýük ulaglaryň sany giňden artýar. Gümrük nokadynyň durky täzelenmegi we onuň gerimini giňeltmek alyp barýan iş nokatlaryny köpeltmek we ykdysadyýetimizi ösdürmek maksady bilen gurular. Enjamlaşdyrylşy iň soňky tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmak barlag nokady sanly ulgam arkaly alnyp barylmagy ýaly enjamlar bilen enjamlaşdyrylar. Mundan başga-da hem demir ýol gatnawlary üçin hem barlag nokatlary enjamlary ýerleşdiriler.

 

 

Jemşit SOLTANMYRADOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
1-nji ýyl talyby.