Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Sport /Türkmen dzýudoçylary dünýä çempionatyna gatnaşar
  18.12.2023
139
Türkmen dzýudoçylary dünýä çempionatyna gatnaşar

Türkmen türgenleri dzýudo boýunça 2024-nji ýyldaky dünýä çempionatyna gatnaşar. Bu çempionat maý aýynda Abu-Dabi şäherinde geçiriler.

 

 

Çempionatyň geçen tapgyry 2023-nji ýylyň 9 -  13-nji maý aralygynda Kataryň Doha şäherinde geçirildi. Oňa 99 döwletden 657 sany türgen gatnaşypdy.

 

 

Parižde geçiriljek 2024-nji ýyldaky ýazky Olimpiýa oýunlarynyň iň soňky iri saýlama ýaryşy bolar. 2024-nji ýylda geçiriljek çempionatda bolsa 118 döwlet 850 sany türgenler gatnaşar.

 

 

Bu sport ýurdumyzda tanymal sport bolup, dzýudo sporty boýunça birnäçe ýaryşlar gurnalýar we geçirilýär. Ýurdumyzda sporty ösdürmekde ýaş türgenleri taýýarlamakda we ýüze çykarmak, olary ýeňişleri bilen dünýä ýüzüne tanatmak bilen baglanşykly işler yzygiderli alnyp barylýar.   

 

Pena Şeripow,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
1-nji ýyl talyby.