Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Medeniýet /Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär
  07.12.2023
117
Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär

Beýik taryhy şahslaryň biri bolan ussat halypa, pir Abul-Fazl Muhammet ibn Hasan Sarahsyň 1000 ýyllygyna bagyşlanan “Sarahs baba Abul Fazl piriň ömri – nesillere ruhy miras” atly ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär.

 

 

Ýaşlarda taryhy geçmişimizi, milli mirasymyzy öwrenmek, goramak, sarpa goýmak endiklerini kämilleşdirmek we taryhda yz goýup giden beýik taryhy şahslarymyzy hatyralamak maksady bilen geçirilýän bu duşuşyk isleg bildirýän halk köpçüligi üçin açykdyr.

 

 

Häzirki wagtda Türkmenistan Bütindünýä mirasynyň sanawyny baýlaşdyrmak maksady arkaly ÝUNESKO bilen işjeň özara hereketleri dowam edýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Sarahs babanyň ýadygärligini ÝUNESKO-nyň  Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna hödürlenmegini bellemek bolar.

 

 

“Sarahs baba Abul Fazl piriň ömri – nesillere ruhy miras” atly ýaş taryhçylar duşuşygy – 09.12.2023ý. sagat 17:00 - da Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň “Diller dünýäsi” dil merkezinde geçirilýär.

 

 

Duşuşygyň geçiriljek ýeriniň salgysy: “Diller dünýäsidil merkezi Aşgabat ş. Ýunus Emre köçesi

 

 

Habarlaşmak üçin: +99362 30 26 61;  +99364 83 44 32