Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy
  17.02.2024
374
Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy

Ýurdumyzda alnyp barylýan ýaşlar syýasaty we ylym bilim ulgamy üstünlikli alynyp barylýar. Ýurdumyzyň mekdep okuwçylary "Pähim - paýhas ummany Magtymgyly Pyragy" ýylynda ýurdumyzyň çäginde we halkara derejelerde geçirilen ders we internet bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş edip 17 sany medal gazandylar.

 

 

Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow gözegçilik edýän bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabatynda agzap geçdi.

 

 

Şeýle-de mekdep okuwçylary öz bilimlerini kämilleşdirmek maksady bilen halkara derejesinde, daşary ýurtlarda geçirilýän okuw maksatnamalaryna hem işjeň gatnaşýarlar.

 

 

Ýurdumyzda ýaş nesli ylymy-bilimli terbiýeläp ýetişdirmekde köpsanly işler durmuşa geçirilýär. Mekdeplerde we ýokary okuw mekdeplerde 2023-2024-nji okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji okuw sapaklary ýylyň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly şygary bilen geçirildi.

 

Selbi Hudaýzarowa
Döwletmämmet Azady adyndaky 
Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň
1-nji ýyl talyby.