Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Babadaýhan etraby boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirer
  08.02.2024
94
Babadaýhan etraby boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirer

2024-nji ýylyň 14-nji fewralynda Ahal welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi Babadaýhan etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň Babadaýhan şäheriniň Gülzar köçesiniň 1-nji jaý salgysynda ýerleşýän Medeniýet bölüminiň edara binasynda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini Babadaýhan etrabynyň çäginde ýerleşýän edara-kärhanalary, guramalary, firmalary, kompaniýalary özlerinde eýelenmedik bar bolan boş iş orunlaryny hödürlemeklige çagyrýar.

 

 

Ýanyňyz bilen alyp gelmeli resminamalar:

Şahsy pasportyny we zähmet depderçesini alyp gelmeli.

 

 

Çäräniň geçiriljek ýeriniň salgysy:

Babadaýhan şäheriniň Gülzar köçesiniň 1-nji jaý salgysynda ýerleşýän Medeniýet bölüminiň edara binasy.

 

 

Geçiriljek wagty:

10:00-dan 12:00-a çenli

 

 

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

(800136) 3-07-40.

 

 

Işe girmek isleýän raýatlaryň ählisini geçiriljek çärä çagyrýarys.