Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Sport /Aşgabatda taekwondo boýunça ýylyň jemleýji çempionaty geçirildi
  27.12.2023
215
Aşgabatda taekwondo boýunça ýylyň jemleýji çempionaty geçirildi

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzyň 23 – 24-nji dekabrynda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda sportuň taekwondo görnüşi boýunça ýylyň jemleýji çempionaty üstünlikli geçirildi. Bu çempionata Mary şaheriniň 7-nji sport mekdebinden 14 sany türgen gatnaşdy we baýrakly orunlara mynasyp boldylar.

 

Sportuň taekwondo görnüşi boýunça ýylyň jemleýji çempionatynda 2009 – 2011-nji ýyllarda doglan türgenleriň arasynda geçirilen ýaryşda Mary şäheriniň 7-nji sport mekdebinden:

Pälwan Gylyçnyýazow 61 kilogram agramda 1-nji orna,

Baky Ýusubow 48 kilogram agramda 1-nji orna,

Salyh Kakajanow 45 kilogram agramda 2-nji orna,

Oraz Meretgulyýew 41 kilogram agramda 2-nji orna,

Baýramguly Hudaýgulyýew 39 kilogram agramda 2-nji orna,

Mekan Kakageldiýew 37 kilogram agramda 2-nji orna mynasyp boldy.

 

Netijede, Mary şäheriniň 7-nji sport mekdebinden gatnaşan 14 türgeniň 2 sanysy birinji orny, 4 sanysy ikinji orny, 8 sanysy bolsa üçünji orny eýelemegi başardy.

 

Kaýumberdi Annadurdyýew,
Mary şäheriniň 7-nji sport mekdebiniň tälimçi mugallymy.