Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Sport /Türkmen ýaşlary Daşkentde geçirilen halkara ýaryşyň 20 medalyna eýe boldy
  03.09.2023
77
Türkmen ýaşlary Daşkentde geçirilen halkara ýaryşyň 20 medalyna eýe boldy

Türkmenistanyň Çeper gimnastika boýunça ýetginjekler ýygyndysy Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde geçirilen halkara ýaryşyň medallarynyň 20 eýe çykdylar.

 

Olaryň:
12-si altyn;
7-si kümüş;
1 sany bürünç medallardyr.