Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Sport /Türkmen türgenleri Saud Arabystandaky geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşarlar
  03.09.2023
73
Türkmen türgenleri Saud Arabystandaky geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşarlar

Türkmen agyr atletikaçylary 2023-nji ýylyň 4 — 17-nji sentýabr aralygynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Er-Riýad şäherinde geçiriljek agyr atletika boýunça 88-nji dünýä çempionatyna gatnaşarlar. Çempionata ýurdumyzdan 15 sany türgen gatnaşar. Bu dünýä çempionatyna 117 ýurtdan 700-den gowrak türgen gatnaşar.

 

Çempionat 2024-nji ýylda Fransiýanyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasyndaky saýlama ýaryşlaryň biridir.