Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Sport /Türkmen türgenleri Saud Arabystandaky geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşarlar
  03.09.2023
493
Türkmen türgenleri Saud Arabystandaky geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşarlar

Türkmen agyr atletikaçylary 2023-nji ýylyň 4 — 17-nji sentýabr aralygynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Er-Riýad şäherinde geçiriljek agyr atletika boýunça 88-nji dünýä çempionatyna gatnaşarlar. Çempionata ýurdumyzdan 15 sany türgen gatnaşar. Bu dünýä çempionatyna 117 ýurtdan 700-den gowrak türgen gatnaşar.

 

Çempionat 2024-nji ýylda Fransiýanyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasyndaky saýlama ýaryşlaryň biridir.