Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Sport /Ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow 20-nji gezek ýeňiş gazandy
  11.03.2023
633
Ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow 20-nji gezek ýeňiş gazandy

Geçen agşam ýary gijeden soň, Türkmenistanly türgen Döwletjan Ýagşymyradow «Bellator 292» ýaryşynyň çäginde litwaly Julius Englikas bilen nobatdaky tutluşygyna çykdy.

Geçirilen tutluşyk 3 döwden ybarat boldy. Aralary 5 minut bolan her döwde ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow garşydaşyndan artykmaçlygy bilen tapawutlandy.

Türkmeniň gerçek ogly Döwletjan eminleriň biragyzdan çykaran kararlaryna görä ýeňiji bolup Türkmen tugymyzy belentde galdyrdy. Bu ýeňiş Döwletjanyň 20-nji ýeňşi hökmünde bellige alyndy.