Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Sport /Ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow 20-nji gezek ýeňiş gazandy
  11.03.2023
1055
Ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow 20-nji gezek ýeňiş gazandy

Geçen agşam ýary gijeden soň, Türkmenistanly türgen Döwletjan Ýagşymyradow «Bellator 292» ýaryşynyň çäginde litwaly Julius Englikas bilen nobatdaky tutluşygyna çykdy.

Geçirilen tutluşyk 3 döwden ybarat boldy. Aralary 5 minut bolan her döwde ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow garşydaşyndan artykmaçlygy bilen tapawutlandy.

Türkmeniň gerçek ogly Döwletjan eminleriň biragyzdan çykaran kararlaryna görä ýeňiji bolup Türkmen tugymyzy belentde galdyrdy. Bu ýeňiş Döwletjanyň 20-nji ýeňşi hökmünde bellige alyndy.