Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Bedende suw balansyny dikeltmegiň aňsat usuly
  17.09.2023
769
Bedende suw balansyny dikeltmegiň aňsat usuly

Garpyz diňe bir ýakymly we serginlediji miwe bolman, eýsem köp peýdaly maddalaryň çeşmesidir.  Suw we mikroelektrlere baý, böwrek, aşgazan, bagyr organlary ýuwup arassalaýar. Garpyz 92% suwdan durýar.  Yssy howada ýa-da güýçli maşklardan soň, bu önümi iýmek bedende suw balansyny dikeltmegiň aňsat usuly. 

 


Garpyzyň düzümi A we C witaminlerine baý, A witamini sagdyn gözleri, derini we saçlary ösdürýär, C witamini erkin radikallara garşy göreşmäge kömek edýän güýçli antioksidantdyr.  Mundan başga-da, garpyz nerw ulgamyna oňyn täsir edýän az mukdarda B witaminini öz içine alýar. Antioksidantlar Garpyzdaky lisin, karotin, lýutein we beýleki antioksidantlar ir garramagyň we dowamly keselleriň döremeginiň öňüni alýar, ýürek-damar ulgamynyň işjeňligini sazlamaga kömek edýär. 

 


Garpyz gan damarlaryny rahatlandyrmaga, aýlanyşygy gowulaşdyrmaga kömek edýän L-sitrulin aminokislotasyny öz içine alýar. Ýokary gan basyşy ýa-da beýleki ýürek-damar keselleri bolan adamlar üçin bu peýdaly bolup biler.

Ýunus GELDIMYRADOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
Agronomçylyk fakultetiniň
II ýyl talyby.