Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Baş sahypa / Sport /Bäherden etrabynda kiçi futbol ýaryşy geçirildi
  13.03.2023
653
Bäherden etrabynda kiçi futbol ýaryşy geçirildi

Bäherden etrabynyň sport mekdebinde «Berkarar döwletiň sagdyn ýaşlary» ady bilen kiçi futbol ýaryşy geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap Geňeşiniň, etrabyň bedenterbiýe we sport bölüminiň bilelikde guramagynda bolan ýaryşa ýetginjeklerden düzülen toparlaryň birnäçesi gatnaşyp, özara güýç synanyşdy.

Çekeleşikli geçen ýaryşda «Galkynyş» topary ýeňiji boldy. Ýaryşda Bezirgen Bäşimow, Bagtyýar Babaýew, Baýramgeldi Nurýagdyýew, Işanmyrat Söýünow dagynyň aýratyn tapawutlanmagy başarandyklaryny bellemek gerek. Olara Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap Geňeşiniň ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.