Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Aşgabatda Robototehnika festiwaly geçirildi
  11.10.2023
956
Aşgabatda Robototehnika festiwaly geçirildi

Bäsleşige paýtagtymyz Aşgabat şäherinden we ýurdumyzyň welaýatlaryndan 254 sany okuwçy gatnaşdy. Olar bäsleşige öz döreden uzakdan dolandyrylýan robot ulaglaryny hem-de dürli taslamalaryny hödürlediler.

Robotehnika boýunça geçirilen bu bäsleşik, Aşgabat şäherindäki Dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 97-nji orta mekdebi, Türkmenistanyň Bilim ministriligi hem-de ÝUNISEF tarapyndan guraldy.

Bäsleşige paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda bilim ulgamynda iş  alyp barýan birnäçe okuw merkezleri hem gatnaşdy. Şeýle hem bäsleşigiň dowamynda ÝUNISEF wekili hem-de bilim ulgamynyň wekilleri döredilen täze tehnologiýalar bilen tanyşyp gyzyklandylar.