Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /«Ahaltelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy ilata habar berýär!
  15.03.2023
841
«Ahaltelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy ilata habar berýär!

«Ahaltelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy, 2023-nji ýylyň 14-19-njy marty aralygynda Ak bugdaý etrabynyň çäginde ulanylýan 57-lik bilen başlanýan alty belgileriniň başynyň 59-lyk belgä geçiriljekdigini habar berýär!