Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /«Ahaltelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy ilata habar berýär!
  15.03.2023
313
«Ahaltelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy ilata habar berýär!

«Ahaltelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy, 2023-nji ýylyň 14-19-njy marty aralygynda Ak bugdaý etrabynyň çäginde ulanylýan 57-lik bilen başlanýan alty belgileriniň başynyň 59-lyk belgä geçiriljekdigini habar berýär!